BHV Cursus Breda & BHV training Breda

In Breda kun je de BHV Cursus volgen op onze vaste trainingslocatie. Breda ligt in de Provincie Noord-Brabant en is makkelijk te bereiken voor de omliggende steden zoals Tilburg, Roosendaal en Dordrecht

Breda als BHV Cursus locatie

BHV Cursussen kun je ook in Breda bij verschillende organisaties en bedrijven volgen. Het is hierbij van belang om na te gaan of de BHV Cursus aansluit bij de expertise van de organisatie die de cursus aanbiedt.

Vraag naar hun opdrachtgevers en kijk of de BHV Cursus aanbieder klanten heeft die binnen jouw werkzaamheden vallen.

Waarom Breda als BHV Cursuslocatie?

Breda ligt voor een aantal omringende steden en dorpen centraal gelegen. Tilburg is 30 km van Breda en Dordrecht ook. Roosendaal ligt zelfs nog een stukje dichterbij: 25 km.


Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

 

Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen. Bedrijfshulpverlening is verplicht voor werkgevers in Nederland.

 

De Arbowet geeft geen informatie over hoe de bedrijfshulpverlening moet worden opgezet. Wel staat er: ‘De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in de wet genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.’

 

Het vinden van nieuwe bhv’ers is een bekend probleem. Een mogelijke oplossing is ‘gewone’ werknemers koppelen aan opgeleide bhv’ers als dat nodig is. Op zich kan dat, mits duidelijk is wie welke taak heeft. De Arbowet geeft niet aan dat alle bhv’ers dezelfde opleiding moeten hebben. Wat ook voorkomt,is dat er verschillende ‘typen’ bedrijfshulpverleners zijn: de opgeleide (brandveiligheid en EHBO), alleen EHBO en de ontruimingsmedewerker. Deze laatste wordt ingezet om bij een calamiteit zo snel mogelijk het gebouw te ontruimen. Feitelijk is daar (behalve een interne instructie) geen aparte opleiding voor nodig. Het kunnen inzetten van een ontruimingsmedewerker hangt af van het soort organisatie en type gebouw. Een optie kan zijn om in de arbocatalogus van uw sector te kijken of daar aan het onderwerp aandacht wordt besteed.

 

Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet

 

1 De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

 

2 Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

 

·         het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

 

·         het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

 

·         het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de       inrichting.

 

3 De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en          zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

 

 

Is een BHV Cursus herhaling voor de BHV-er verplicht?

 

Nee, een BHV cursus Breda herhaling is niet verplicht. De wet zegt dat de bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting en zodanig georganiseerd zijn, dat zij de taken zoals genoemd in de Arbowet naar behoren kunnen vervullen. Je kunt voldoen aan deze verplichting door bijvoorbeeld brandoefeningen te organiseren voor jouw personeel of iemand van het Rode Kruis uit te nodigen voor uitleg. Als je een ontruimingsplan moet hebben, dan moet je ook regelmatig de ontruiming oefenen.

 

Advies is om de BHV Cursus Breda minimaal één keer per jaar te doen (en te registreren!). Als je er maar voor zorgt dat de kennis van de BHV Cursus Breda up-to-date blijft. Dat je voldoende tijd besteedt aan het bijscholen van jouw medewerkers moet je kunnen aantonen door een vorm van registratie. Dit kan bijvoorbeeld door het tonen van een bevestiging van de brandweer dat er een brandoefening is geweest, een verslag waarin staat dat je BHV hebt behandeld tijdens een werkoverleg, een certificaat van een cursus etc.

 

U kunt de bhv'ers ook een BHV Cursus herhaling Breda bij een opleidingsinstituut laten volgen, maar dit is dus slechts één van de manieren om aan de wet te voldoen.

 

Opleidingsinstituten die de BHV Cursus Breda verzorgen zeggen dat een certificaat van de BHV Cursus Breda maar één jaar geldig is, zeggen dit vanuit commerciële grondslagen en niet vanuit wettelijke grondslagen. Zij zien liever dat jouw BHV'ers elk jaar bij hen op BHV Cursus Breda gaan.

 

Zoals wij (Bluestar Academy) het zien:

 

Vaak wordt het bijhouden en oefenen van BHV competenties middels de BHV Cursus Breda een ondergeschoven kindje als de dagelijkse bedrijfsvoering op dreef is. Wij hebben de ruime ervaring dat als we een cursist na een jaar weer terug zien, vaardigheden en kennis behoorlijk ver weggezakt zijn.

 

Ja, een extern bureau inhuren brengt kosten met zich mee. Heeft u een grotere groep die opgeleid moet worden dan is incompany vaak een goedkopere oplossing.

 

Aan welke eisen/competenties moet ik denken bij een bedrijfshulpverlener?

 

Een bedrijfshulpverlener moet zo snel mogelijk ter plaatse kunnen zijn (binnen een aantal minuten). Het is dus verstandig te kiezen voor medewerkers die vaak op de werkvloer zijn. Je kunt het beste kiezen voor medewerkers die doortastend en stressbestendig zijn. De bedrijfshulpverlener moet voldoende kennis hebben om de taken zoals hierboven benoemd, goed te kunnen uitvoeren.

 

De overheid heeft een opleidingsprofiel voor bedrijfshulpverleners ontwikkeld. Uit jouw RIE moet blijken of dit opleidingsprofiel voldoende is of dat er volstaan kan worden met een vereenvoudigde versie. In sommige gevallen kan de RIE aantonen dat er bedrijfshulpverleners met gespecialiseerde vaardigheden nodig zijn. Jouw arbodienst kan je hierin ook ondersteunen. Het opleidingsinstituut waar de BHV Cursus Breda gevolgd wordt ook.

 

De keuze van een opleidingsinstituut is vrij. Maar als je bijvoorbeeld iemand in dienst hebt die al in het bezit is van een EHBO-diploma, dan kun je er ook voor kiezen deze persoon alleen op het gebied van brandbeperking- en bestrijding, ontruiming en de interne procedures bij een calamiteit bij te scholen. Of je organiseert zelf een opleiding in samenwerking met de plaatselijke brandweer en het Rode Kruis. Er zijn dus diverse mogelijkheden om aan de wet te voldoen, zolang je er maar voor zorgt dat de BHV'ers voldoende zijn opgeleid en je hebt vastgelegd hoe ze zijn opgeleid. De arbeidsinspectie zal je naar deze schriftelijke registratie vragen.