BHV 2 daagse cursus

Algemeen

Met deze tweedaagse BHV cursus legt u een gedegen basis in kennis en vaardigheden om samen met de andere BHV-ers binnen uw organisatie een calamiteit het hoofd te bieden.

 

Inhoud van de cursus

Deze basiscursus is een goede cursus indien een medewerker nog niet in het bezit is van een BHV diploma. In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het bieden van Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO)
 • Levensreddende Handelingen waaronder Reanimatie en gebruik van de AED
 • Communicatie
 • Ontruimen
 • Brandbestrijding

Opbouw van de cursus

Theoretische kennis afgewisseld met praktische oefeningen (geen online deel)

 

Duur van de cursus

De BHV Basiscursus duurt 2 dagen / 4 dagdelen.


Alternatief: BHV 1 daagse cursus + online

Algemeen

Bent u (nog niet) in het bezit van het BHV diploma maar heeft u behoefte aan een opfriscursus of moet uw BHV diploma verlengd of gehaald worden? Dan is deze BHV cursus uitermate voor u geschikt.

 

Inhoud van de cursus

Deze BHV cursus doorloopt in vogelvlucht de onderstaande onderwerpen. Daarnaast worden specifieke ervaringen besproken met een coachend karakter zodat deze ervaringen meegenomen kunnen worden tijdens het uitvoeren van BHV taken binnen de onderneming.

 • Het bieden van Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO)
 • Levensreddende Handelingen waaronder Reanimatie en gebruik van de AED
 • Communicatie
 • Ontruimen
 • Brandbestrijding
 • Casuïstiek

Opbouw van de cursus

Naast de online theorie opfrissen, bestaat de cursus vooral uit praktische vaardigheden.

 

Duur van de cursus

Deze cursus duurt 1 dag (2 dagdelen) klassikaal + een online deel (ongeveer 8 uur)